Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het bieden op de website

www.jdmveiling.be. Je moet alle voorwaarden en bepalingen lezen en aanvaarden.

Bij iedere login of registratie  wordt er gevraagd om onze voorwaarden te lezen en te accepteren. Indien U als bieder niet akkoord aanklikt, kan je geen gebruik maken van deze veiling site.

Bij een wijziging van het reglement krijgt elke geregistreerde gebruiker een mail waarin de wijziging wordt aangekondigd en verduidelijkt en krijgt hij/zij de mogelijkheid zijn/haar account op non-actief te zetten of te laten verwijderen

Jdm-Products bvba, Hauwaart 95 te Oudenaarde, eigenaar van de website.

www.jdmveiling.be, heeft het recht de bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen.

Op de website worden uitsluitend goederen aangeboden van jdmveiling-Jdm-Products bvba. Deze goederen bevatten tweedehandsmachines, overnamemachines, einde reeks goederen,overstock.

Deze veilingsite is enkel gericht tot de Belgische markt, dus buitenlandse biedingen zullen niet aanvaard worden.

De tweede hands machines worden aangekocht “ in de staat waarin ze zich bevinden” op het ogenblik van verkoop.

Tweede handsmachines kunnen steeds op de maatschappelijke zetel van Jdm-Products bvba Hauwaart 95 te Oudenaarde  bekeken en getest worden alvorens tot aankoop over te gaan. Nadien aanvaard de koper deze in de staat waarin ze zich bevinden.

Artikel 1 : Registratie

Registreren is gratis.

Om te kunnen bieden moet je je registeren. Je moet een login en paswoord kiezen.

Dit paswoord en deze login zijn persoonlijk. Hou dit ook persoonlijk.

Indien U de gegevens doorgeeft aan derden gebeurt  dit op  uw eigen risico.

Alle gegevens moeten correct worden ingevuld om te kunnen bieden.

Jdmveiling houdt zich het recht voor om registratie te weigeren of te schrappen indien 1 of meerdere gegevens niet stroken met de werkelijkheid of indien er een vermoeden van kwaad opzet is.

Je moet er rekening mee  houden dat de login gegevens die je vermeld zal weergegeven worden op de website als je een bod uitbrengt.

Artikel 2 : Voorwaarden voor registratie

ieder persoon die juridisch bekwaam is om bindende overeenkomsten te sluiten kan zich registreren en bieden. Minderjarigen kunnen niet registreren en niet bieden.

Jdm- products behoud zich het recht alle gegevens te controleren van de geregistreerden.

Artikel 3 : het contract is bindend

Als je een bod doet, weet dan dat je bod een  bindende koopovereenkomst- contract is met jdmveiling- Jdm-products die het item aanbiedt op de website. Je bod kan niet ingetrokken worden. Als je een bod plaatst en op het vervalmoment het hoogste bod uitbracht, dan ben je verplicht dat item of die items te kopen aan de prijs die je online geboden hebt, vermeerderd met eventuele verzendingskosten die prorata opgegeven zullen worden naargelang grootte  en gewicht die dient verstuurd te worden.

De gebruiker wordt per mail verwittigd wanneer hij/zij op de vervaldatum het hoogste bod uitbracht.

Ophalen kan enkel Bij Jdm-Products gelegen Hauwaart 95 te Oudenaarde. De kosten voor eventuele levering vallen ten laste van de bieder-koper zoals reeds eerder in dit artikel bepaald.

Artikel 4 : startprijs

Jdmveiling – Jdm-Products stelt voor elk item een startprijs vast. Onder deze startprijs kan niet geboden worden. Als deze startprijs niet met 5% overschreden wordt, dan is jdmveiling- Jdm-Products niet verplicht dit artikel te verkopen.

Artikel 5 : maximumbod

Bij het bieden kan een geregistreerde gebruiker aangeven tot welk maximaal bedrag hij voor het item wil bieden. Brengt iemand een hoger bod uit dan zal het bod van deze gebruiker automatisch met 5% verhoogd worden. Dit wordt herhaald tot het maximum opgegeven bedrag bereikt is.

Als een andere gebruiker vervolgens indentiek hetzelfde bedrag biedt als het maximumbod van de gebruiker, dan wordt het item toegekend voor deze prijs aan de gebruiker. De andere gebruiker moet in dat geval 5% hoger bieden om het hoogste bod op het item uit te brengen.

Artikel 6  het 0 bod

Elk nieuw bod moet minstens 5% hoger liggen dan het vorige bod. In principe kan niet lager geboden worden : het systeem zal je bod niet aanvaarden. Bij het instellen van een bod van 0 € in combinatie met het invoeren van een maximum bod wordt het bod als ongeldig beschouwd.

Artikel 7 : vervaldag en verval uur

Bij elk item wordt de vervaldag en het verval uur vermeld.

Dit zal door onze diensten zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

Hou rekening  dat  het internet verkeer soms enige vertragingen kan oplopen door bv de snelheid van je computer tussen het uitbrengen van een bod en de registratie ervan … Als een bod binnen de gestelde vervaltermijn wordt uitgebracht op het allerlaatste moment kan het zijn dat de registratie pas en aantal seconden later geregistreerd wordt. Het laatste door het systeem geregistreerde bod wordt in ieder geval als gelding beschouwd en het item wordt toegewezen aan de hoogste bieder. De vervaldatum en verval uur kan op ieder moment gewijzigd worden indien Jdm-products bvba dit nodig zou achten, dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien er voor de vervaldatum geen biedingen zijn binnen gekomen, bij vaststellingen  van fraude of malafide boden, verstoringen van de website, of internet,…

Artikel 8 : betaling , afhaling, en levering

Je zal door onze diensten verwittigd worden als je de hoogste bieder bent.

Afhaling

De goederen kunnen enkel afgehaald worden bij jdm-Products Hauwaart 95 te Oudenaarde en dit op de normale openingsuren.

Afhaling kan enkel door de geregistreerde bieder.

Betaling gebeurt het best op voorhand op onze rekeningnummer  van Bnp BE58 0016.3331 3379 of Belfius BE27 0682 4126 3073, met dit betalingsbewijs kunnen uw goederen verstuurd worden.  Het kan ook cash bij afhaling bij Jdm-Products bvba te hauwaart 95 te oudenaarde dit het liefst na vooraf te verwittigen zodanig dat de factuur – kasticket kan klaargemaakt worden.

De bieder-koper heeft 10 kalenderdagen na de vervaldatum om het item te betalen en/of op te halen.

Na deze termijn wordt het item opnieuw eigendom van jdmveiling- Jdm-Products bvba die het terug te koop zal aanbieden.

De betreffende jdmveiling kan het item terug te koop aanbieden op de website.

Personen die de aankoop niet realiseren binnen de 10 kalenderdagen kunnen geschrapt worden uit de lijst van gebruikers en zullen geen toegang meer hebben tot de website.

Artikel 9 : eigendomsrecht

Een artikel blijft eigendom van de jdmveiling tot op het moment dat het item door de hoogste bieder betaald wordt. Foto’s van de items die te koop worden aangeboden op jdmveiling.be blijven ook na de verkoop van een item eigendom van jdmveiling.be en mogen zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Artikel 10 : wettelijke bepaling verkoop op afstand

Als je het hoogste bod uitbrengt op een item dan ben je verplicht dit item daadwerkelijk aan te kopen en te betalen, behoudens de wettelijke bepalingen inzake verkoop op afstand.

Bij het eventueel terugzenden van een aangekocht item vallen de directe kosten verbonden aan de verzending ten laste van de bieder-koper. Dit enkel in het geval van particuliere verkoop.

Artikel 11 : klachten en informatie

Alle gebruikers kunnen terecht voor klachten omtrent geleverde items of voor algemene informatie terecht bij jdmveiling / Jdm-products Hauwaart 95 te 9700 Oudenaarde tel 003255338800

de online geschillenbeslechting van de Europese commissie, helpt bij klachten over e-commerce.

Artikel 12 : privacy

De gegevens die de gebruiker verstrekt via de website worden opgeslagen in onze database.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt om je te kunnen contacteren tijdens of na de veiling van een item waarop je een bod uitbrengt. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Je kan te allen tijde je gegevens uit onze database wijzigen. Je hebt daarvoor toegang tot jouw account via de website. Login, geboortedatum, naam en voornaam kunnen niet gewijzigd worden.

Indien je account wil schrappen dan kan dit met een eenvoudige aanvraag via jdmveiling.

Hou er rekening mee dat je inlognaam zichtbaar is op de site als je een bod uitbrengt.

Zolang je het hoogste bod hebt op een of meerdere items blijft deze inlognaam dus zichtbaar op het scherm. Ook in de rubriek vervallen items blijft de login zichtbaar.

Elke gebruiker kan het emailverkeer dat door de website gegenereerd wordt zelf beheren in de rubriek MIJN ACCOUNT.

Artikel 13 : account schrappen

Jdmveiling heeft het recht zonder kennisgeving geregistreerde gebruikers te schrappen zodat ze geen toegang meer hebben. Dit door bijvoorbeeld foutieve gegevens te verstrekken, het niet naleven van de vorige artikels hierboven,indien er een foutief emailadres  of onbestaand emailadres door gegeven wordt ,… dit zal aanleiding geven tot onmiddellijke schrapping uit onze bestanden

Dit kan tevens aanleiding geven tot klachtneerlegging bij de bevoegde instanties

Nog vragen ?

U kan steeds terecht met nog verdere vragen op onze site en of bij jdm-products bvba tel 003255338800 tijdens openings uren /www.jdm-products.be